آیین نامه بخش پژوهشی

 

بخش مقاله پژوهشی :

شيوه‌نامه نگارش و ارسال مقالات

مقالات ارسالي بايستي مطابق ساختار زير تدوين و ارسال گردند :

۱ – مقاله بايستي داراي ساختار زير باشد: عنوان مقاله، چکيده مقاله، واژگان کليدي، مقدمه، مطالب اصلي مقاله، نتيجه‌گيري، پي‌نوشت (در صورت وجود يادداشت توضيحي)، فهرست منابع

۲ – ارجاع منابع و مآخذ در متن مقاله در پايان نقل قول يا موضوع استفاده شده، داخل پرانتز و به شکل زير آورده شود :

منابع فارسی : (نام خانوادگی مولف، سال نشر، شماره جلد، صفحه)؛ مثال: (طباطبایی، ۱۳۹۰، ج۸، ص۳۷۴)

منابع لاتين: (صفحه، جلد، سال نشر، نام خانوادگي مؤلّف)؛ مثال: (Plantinga,1998,p.71)

تکرار ارجاع يا اسناد مثل بار اول بيان ‌شود و از کاربرد کلمات همان، پيشين و… خودداري شود.

چنانچه از نويسنده‌اي در يك ‌سال بيش از يك اثر انتشار يافته باشد، با ذكر حروف الفبا پس از سال انتشار، از یکديگر متمايز شوند.

۳ – تمام توضيحات اضافي و همچنين، معادل انگليسي اسامي خاص يا اصطلاحات با عنوان «يادداشت‌ها»، در انتهاي متن مقاله آورده شود (ارجاع و اسناد در يادداشت‌ها مثل متن مقاله، روش درون‌متني (بند۱) خواهد بود).

۴ – در پايان مقاله (کتابنامه)، فهرست الفبايي منابع فارسي و لاتين به ‌طور جداگانه به ‌صورت زير ارائه شود:

كتاب: نام خانوادگي و نام نويسنده (تاريخ چاپ)، نام كتاب، نام مترجم، محلّ انتشار: نام ناشر، شمارۀ چاپ، جلد.

   مثال: طباطبایی، سید محمد حسین (۱۳۷۴)، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمة محمدباقر موسوی، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ ۵، ج ۴٫

Nozick,Robert (1981),Philosophical Explanations,Oxford: Oxford University Press.

مقاله: نام‌ خانوادگي و نام نويسنده (سال انتشار)، «عنوان مقاله»، نام نشريه، شمارۀ نشريه.

مثال: موحّد، ضياء (۱۳۷۶)، «تمايزات مبنايي منطق قديم و جديد»، فصل‌نامة مفيد، ش۱۰٫

Shapiro,Stewart (2002),”Incompleteness and Inconsistency”,Mind, vol. 111.

۵ – چكيده‌اي حدّاكثر داراي ۳۰۰ واژه و در بردارندۀ عنوان و موضوع مقاله، روش تحقيق و مهم‌ترين نتايج و فهرستي از واژگان کليدي (حدّاكثر ۱۰ واژه)، به‌ طور جداگانه ضميمه مقاله شود.

اندازه و نوع قلم‌ها بايستي مطابق جدول ذيل تنظيم شوند:

اندازه قلم نام قلم موقعيت استفاده
۱۴ B Traffic Bold عنوان مقاله
۱۱ B Lotus چکيده و کلمات کليدی
۱۲ B Lotus متن
۱۲ B Lotus Bold عناوين بخش‌ها

 

اندازه صفحات بايد برابر A4 و حدود بالا، پايين، چپ و راست صفحات به ترتيب برابر با ۲ ، ۵/۲ ، ۲  و  ۲ سانتی‌متر انتخاب شود.

برای قلم لاتين همواره از Times New Roman استفاده شود که اندازه آن همواره (به غير از عنوان و چکيده) يک واحد کمتر از اندازه قلم فارسی در هر موقعيت مورد استفاده، خواهد بود.

فاصله سطرها در عنوان، چکيده و متن مقاله معمولی (Single) است.

 

نکات مهم:

– مقاله ارسالي در هيچ نشريه و همايش چاپ يا ارائه نشده باشد.

– مقالات ارسالي در فضاي اينترنت منتشر نشده باشند.

– حجم مقالات، از ۲۵ صفحه حروفچيني‌شده (۷۵۰۰ کلمه) تجاوز نكند.

– نشانی کامل نويسندگان شامل شماره تماس، نشاني پستي و پست الکترونيک، رتبه و دانشگاه محل خدمت، حتماً در زيرنويس صفحه اول نوشته شود.

هريك از موارد زير به تنهايي مي‌تواند موجب رد مقاله گردد:

  • عدم ارتباط موضوع يا محتواي مقاله، با محورهاي مسابقه
  • عدم رعايت ساختار مقالات علمی
  • مقاله متعلق به ديگري باشد
  • مقاله برگرفته از اينترنت و بدون تغييرات اساسي باشد
  • مقاله فاقد فهرست منابع و هرگونه ارجاع و استناد باشد

شايان ذكر است كه مقالات مغاير با شيوه‌نامه فوق پذيرفته نخواهند شد.

 

جوایز برگزیدگان این بخش :

نفر اول : ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان + تندیس سوگواره و لوح سپاس + هزینه حضور در مراسم اختتامیه و اسکان

نفر دوم : ۷۵۰٫۰۰۰ تومان + لوح سپاس

نفر سوم : ۵۰۰٫۰۰۰ تومان + لوح سپاس

 

اضافه کردن نظر