آیین نامه عمومی مشترک

برای هر اثر ارسالی در سوگواره می بایست شناسنامه اثر تکمیل و همراه اثر ارسال گردد. در قسمت شرح محتوای اثر را توصیف کرده و توضیحاتی که لازم است را درج نمایید.

کلیه حقوق مادی و معنوی آثار ارسالی برای هرگونه بهره برداری در اختیار دبیرخانه سوگواره می باشد.

محدودیتی برای شرکت متقاضیان در رشته های مختلف سوگواره وجود ندارد.

مطابق آئین نامه سوگواره در هر زمان عدم صحت مدارک ارئه شده و اصالت آثار ارسالی از جانب متقاضی برای دبیرخانه محرز شود، اثر مربوطه حذف شده و مسئولیت کلیه عواقب آن بر عهده‌ی متقاضی خواهد بود.

به آثار برگزیده که بیش از یک خالق داشته باشند فقط یک جایزه تعلق خواهد گرفت.

دبیرخانه جشنواره با توجه به نظر شورای سیاست گذاری سوگواره و هیات داوری می تواند در صورت کیفیت نداشتن آثار ارسالی در بخش های مختلف سوگواره، جوایز اعلام شده را به تناسب تغییر دهد.

آثاری که درسوگواره های مشابه برگزیده شده اند حق شرکت درسوگواره را نخواهند داشت.

در تمامی رشته های سوگواره آثاری که از نگاه دبیرخانه به لحاظ مفهوم و محتوا نا مرتبط تلقی شوند از دور مسابقات کنارگذاشته خواهند شد.

آثار ارسالی به سوگواره باید مطابق با موازین جمهوری اسلامی ایران باشند.

در خصوص آثار راه یافته به مرحله نهایی ارسال اصل اثر به دبیرخانه سوگواره الزامی می باشد.

ایمیل، شماره تلفن همراه و اطلاعات وارد شده در فرم های مربوطه پل ارتباطی آتی دبیرخانه سوگواره با متقاضیان و شرکت کنندگان خواهد بود، لذا در تکمیل اطلاعات دقت فرمائید.

اضافه کردن نظر