تمدید مهلت ارسال آثار

به نقل از دبیرخانه ششمین سوگواره ملی عاشورایی سفر تا صفر، با توجه به درخواست مکرر متقاضیان شرکت در سوگواره ملی عاشورایی سفر تا صفر و اختلالات پیش آمده اخیر در اینترنت کشور، مهلت ارسال آثار ششمین سوگواره ملی عاشورایی سفر تا صفر به مدت یک ماه تا ۱۵ دی ماه ۱۳۹۸ تمدید شد.

 

تمدید به مدت یک ماه و تا تاریخ ۱۵ دی ماه ۱۳۹۸

 

 

اضافه کردن نظر